Historisch en synoniem aan het Sallandse transport gebeuren is de naam Kamphof. Reeds rond het jaar 1900 onderhield overgrootvader Rientjes een lijndienst tussen Heino en Zwolle, toen nog met paard en wagen. In het jaar 1908 huwde grootvader Herman van Schooten met Anna Rientjes wat de aanzet was tot uitbreiding van de transport activiteiten met kolen, zand, grind en bomen tussen leveranciers en afnemers in de regio.
        

In het jaar 1938 trouwde Willem Kamphof met Anna van Schooten en zette het bedrijf voort, onder de naam W.A. Kamphof. In het jaar 1948 kwam de eerste vrachtwagen met afzetbak waarmee door de week melk transporten werden gereden en vrijdags vee werd vervoerd voor en van de veemarkt in Zwolle. Met de komst van de vrachtwagens is het transport van bomen gestaakt en concentreerde het transport met kippers zich op zand, grind en veetransport.
 


In 1968 is het bedrijf opgesplitst in twee takken. Waar de ene tak zich toespitste op het transporteren van vee werd door H. Kamphof het transporteren van hout weer opgenomen in het programma naast het vervoer van zand en grind, waar in 1976 de omschakeling plaats vond en het bedrijf zich alleen maar toelegde op het transporteren van hout.
 

 

 

 

 

In 1990 werd door toetreding van zoon J.W. Kamphof de continu´teit van het bedrijf gewaarborgd en resulteerde in een omzetting van het bedrijf tot een V.O.F. Onlangs vond de acreditatie plaats door toekenning van het ISO 9001 certificaat. Dit certificaat geeft u als klant de garantie dat Kamphof Houttransporten V.O.F. volgens alle daarvoor geldende normen van moderne bedrijfsvoering voor uw transporten zorg zal dragen.
 

 


Herman Kamphof